Tủ rượu thẳng R100

11,200,000 

Tủ rượu thẳng R100

11,200,000