CÁCH NGHIỆM THU TỦ BẾP

CÁCH TÍNH KÍCH THƯỚC KHI NGHIỆM THU TỦ BẾP

Ví dụ mẫu tủ bếp kiểu chữ L: chiều dài tường 2,5m và 2m


thiết kế tủ bếp, thiết kế dàn bếp


1.1 Tủ bếp trên:

-  Chiều dài bếp trên là: 2m + 2.5m – 0.35m = 4.15m

   (Kích thước tiêu chuẩn: Chiều sâu: 0.35m, Chiều cao: 0.7m)

              thiết kế tủ bếp, thiết kế dàn bếp

 1.2 Tủ bếp dưới:

 - Chiều dài bếp dưới là: 2m + 2.5m – 0.6m = 3.9m

   (Kích thước tiêu chuẩn:  Chiều sâu: 0.6m, Chiều cao: 0.81m)

  thiết kế tủ bếp, thiết kế dàn bếp

1.3 Mặt đá bếp:

- Kích thước mặt đá bếp là : 2m + 2.5m – 0.62m = 3.88m

(Kích thước tiêu chuẩn: Chiều sâu mặt đá là : 0.62m)

         thiết kế tủ bếp, thiết kế dàn bếp


1.4 Kính

- Kích thước Kính ốp là : 2m + 2.5m = 4.5m

    (Kích thước tiêu chuẩn: giữa bếp trên và bếp dưới (ốp kính): 0.7m)

               thiết kế tủ bếp, thiết kế dàn bếp

1.5 Tủ đứng :

Kích thước tủ đứng là : 0.6m

   (Kích thước tiêu chuẩn: Chiều sâu: 0.6m, Chiều cao: 2.21m, Chiều dài: 0.6m)

            

We can't find products matching the selection.