Cửa gỗ tự nhiên DOOR #07 (m2)

4,500,000 

Kích thước thông thủy: 810 x 2150 (mm)
Kích thước phủ bì cả khung bao: 910 x 2200 (mm)
Chất liệu: Gỗ ash, veneer ash

Cửa gỗ tự nhiên DOOR #07 (m2)

4,500,000