Bàn làm việc 120F (R120 x S60 x C75)

3,700,000 

Bàn làm việc 120F (R120 x S60 x C75)

3,700,000